Size Ilginç Olacak

Anti-TNF İlaçlar ve Kanser Riski

Gizliliğinize saygı duyuyoruz.

Humira (adalimumab) ile ilişkili kanser riskleri var mı?

Bence anti-TNF ilaçlarının ön veri olarak kanser riskini artırıp artırmadığını jüri hala yanıtın “belki” olduğunu gösterir. Şaşkınlık faktörü, RA'lı hastaların lenfoma gibi kanser riskinin daha yüksek olduğu ve RA'nın daha aktif olduğu, lenfoma riskinin arttığıdır. Bu hastalar tam olarak anti-TNF ilaçları kullanan kişilerdir ve bu nedenle altta yatan RA ya da ilacın sorun olup olmadığını ayırmak zorlaşır. Yakın zamanda Amerikan Tabipleri Birliği makalesi, daha yüksek dozda anti-TNF ilaç kullanan hastaların malignite riskinin artmış olabileceğini göstermektedir, ancak bu veriler başka çalışmalarda çoğaltılmamıştır ve daha fazla risk taşımayan diğer veri tabanlarıyla doğrudan çelişmektedir. anti-TNF ajanları ile maligniteler. Bu yüzden son karar şu anda karmaşık bir konu üzerinde.

Son Güncelleme: 10/9/2006

arrow